• Telegrafen

Influensavaksinering 20/21

Vi har fått ny leveranse med vaksiner til personer i risikogruppene 1. desember. Kontakt oss hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine.


Ber om at du helst skriver til oss ved å velge "Kontakt Legekontoret" på Helsenorge.


Prioritering for vaksinering:

Det vil bli lagt vekt på grad og antall risikofaktorer fra listen under.


Priser:

Hvis du har frikort er vaksinen gratis, ellers koster den 50,- kroner i egenandel.


Du kan ikke ta influensavaksine:

Hvis du har allergi mot egg og den bør utsettes ved moderat eller alvorlig febersykdom eller akutt sykdom.


Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:


 • Alle fra og med fylte 65 år.

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.


Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

 • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • kronisk leversvikt

 • kronisk nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege