top of page
 • Telegrafen

Influensavaksinering sesong 23/24

Vi har vaksiner kun for de som er i risikogruppen.


Vi starter influensavaksinering uke 41, Bestill gjerne time i egen timebok som ligger på Helsenorge. Ring 32 76 49 15 hvis du ikke kan logge deg inn.

Vaksinering pågår frem til medio desember.


Du kan få vaksinen på to måter:

 1. Be om vaksine i forkant av planlagt time i høst. Da blir "observasjonstiden" unnagjort mens du er inne hos legen. Nevn ønske om vaksine når du bestiller time.

 2. Logg deg inn på Helsenorge og velg Vaksinetimebok (Under Timeavtaler, klikk på fastlegens navn først). Plukk timen som passer.

Ikke drop-in på grunn av smittevern. Hvis du har luftveissymptomer eller kan være smittet av koronavirus - ikke møt opp på kontoret. Utsett vaksineringen til du er smittefri.


Priser: 300,- Ikke reduksjon i pris ved frikort.


Du kan ikke ta influensavaksine:

Hvis du har allergi mot egg og den bør utsettes ved moderat eller alvorlig febersykdom eller akutt sykdom.


Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:


 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år


Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

 • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

 • kronisk leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl


Effekten av influensavaksine mot laboratoriebekreftet influensa har de senere år ligget rundt 60 prosent.

Se FHI sine sider for mer informasjon om influensavaksine.


Comments


bottom of page