top of page
  • Telegrafen

Reiseråd

Innreise til Norge fra "røde" land: Innreisekarantene vedrørende koronavirus.

Viktig: Kun henvendelser på Helsenorge eller via telefon.

 

NAV skriver på sine sider:

"Dersom reiserådene endrer seg underveis samtidig som pasienten er i utlandet, slik at pasienten blir pålagt karantene ved hjemkomst, kan pasienten sykmeldes"


Før eventuell sykmelding gjelder følgende: "Vedkommende må sjekke ut om det er mulig med hjemmekontor eller benytte egenmelding. NAV: "Vi oppfordrer alle som er pålagt karantene å snakke med arbeidsgiveren om muligheten til å jobbe hjemmefra før de tar kontakt med lege. Retten til utvidet bruk av egenmelding opphører fra 1. juni, men arbeidsgiveren kan fortsatt velge å godta egenmelding de første 16 dagene."


Hvis hjemmekontor eller egenmelding ikke er mulig kan man få sykmelding. Man må da sende oss kopi av reisedokumenter (flybillett) på Helsenorge hvor avreiseland og tidspunkt (dato og klokkeslett) for ankomst Norge fremgår.

bottom of page