• Telegrafen

Nadja Ernst-Zahirovic er sykmeldt.

Hun vil være helt borte til 19. april. Det forventes at hun begynner i tjue prosent jobb igjen fra 19. april.

Hun vil være til stede på legekontoret to formiddager pr. uke når hun jobber tjue prosent.

Heidi Ebner og Terje Sandvik vikarierer for henne inntil videre ut over dette.  


Øyeblikkelig hjelp fordeles til legen som har ledig kapasitet den aktuelle dagen.

Hvis det er behov for oppfølging over tid vil vi tilstrebe at man får time hos den samme legen hver gang.