• Telegrafen

Nadja Ernst-Zahirovic er delvis sykmeldt.

Hun er nå på legekontoret to til tre formiddager pr. uke samt noe pasientkontakt via Helsenorge i tillegg.


Heidi Ebner og Terje Sandvik vikarierer for henne inntil videre ut over dette.  


Øyeblikkelig hjelp fordeles til legen som har ledig kapasitet den aktuelle dagen.

Hvis det er behov for oppfølging over tid vil vi tilstrebe at man får time hos den samme legen hver gang.