top of page
  • Telegrafen

Ny lege fra 1. mai.

Karin Toeneiet begynner hos oss 1. mai.

Hun har tidligere jobbet som fastlege ved Tinneberget Legesenter i Notodden fra 2016, før dette var hun fastlege på Karmøy.

Toeneiet er spesialist i allmennmedisin. Hun starter en ny fastlegeliste hos oss med plass til 500 pasienter i første omgang og økning til 800 på et senere tidspunkt.

Comments


bottom of page