top of page
  • Telegrafen

Etterregistrering av Koronavakinser

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan få etterregistrert koronavaksiner godkjent av EMA.

Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt.


Konsultasjonen for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Dette

dekkes ikke over stønadsbudsjettet. Frikort gjelder ikke.

Prisen vil variere med tidsbruk og er fra 300 kroner.


Send helst dokumentasjonen på Helsenorge. Det er fastlegen som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.


Etterregistrering vil ikke bli prioritert foran andre medisinske oppgaver.


Ved registrering i journalsystemet vi benytter vil opplysningene dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn.


Comments


bottom of page