top of page

Praktisk info

Prisliste attester

“Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser” (Utdrag fra Normaltariff for fastleger og legevakt 2018-19)

Honorar for attester inngår ikke i frikortgrunnlaget og kreves av alle, også de med frikort, av barn og gravide.

 

Ved spørsmål avklar gjerne med legekontoret innen utarbeidelse av legeattest.

 

Hvis du skal ha førerkortattest ber vi om at du fyller ut egenerklæringen innen legetimen. Skjemaet for egenerklæring finner du her:

Egenerklæring førerkortattest

 

- Fakturagebyr kr 59,-

Attest
Pris
Etterregistrering i SYSVAK
Fra 259
Førerkortattest når det foreligger synsattest fra optiker
535 kr
Generell helbredsattest
350 kr
Legeattest TT-kort, HC-parkering
329 kr
Legeattest enkel (i tillegg til konsultasjon)
150 kr
Legeattest fallskjermhoppere
1 119 kr
Legeattest motorsportforbundet
576 kr
Legeattest politihøgskolen
979 kr
Legeattest seil- og mikroflyvere
2200 kr
Legeattest sportsdykker
1 250 kr
Legeattest studentutveksling
600 kr
Øvrig legeattest: opp til 550 kr per påbegynte halvtime, avhengig av nødvendige undersøkelser
550 kr
bottom of page