top of page

Praktisk info

Vaksiner og Priser

Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret.

Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av det offentlige.

Oversikt over anbefalte vaksiner kan du finne på Folkehelsa sine nettsider om reisevaksiner, fhi.no/tema/reiseraad/reisevaksinasjon

 

Det tilkommer et grunnhonorar for vurdering av reisevaksinasjon på 200 - 300,- pr. person..

Vi foretrekker at du bestiller en ordinær legetime for gjennomgang, men du kan også sende forespørsel om e-konsultasjon.

Vi trenger opplysninger om hvilke(t) land du skal til og hvilken del av landet. Dette fordi det i noen land er f. eks. malaria kun i deler av landet. Dato for avreise og hjemkomst behøves også. Du må opplyse om du skal kun til byer og turiststeder med god hotellstandard, mathygiene og gode sanitære forhold eller om opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen.

Du må også gi beskjed hvis du har tatt vaksinasjon andre steder (utenom barnevaksinasjonsprogrammet).

 

Vi har ikke vaksinene hos oss, men du får resept og må hente vaksinene på apoteket. Det kan være nødvendig å vaksinere over flere dager/uker.
Du bør derfor ta kontakt med oss i god tid før avreise.

 

Vaksinasjon til personer i risikogrupper dekkes heller ikke av det offentlige. Vi bestiller hvert år influensa vaksiner og lungebetennelse  vaksiner. Disse tilbys personer som tilhører risikogrupper. Du kan bli fakturert for selve vaksinen.

 

Det tilkommer et honorar på 220,- per injeksjon

Du må sitte til observasjon i 20 min etter vaksinasjon.

Vaksinering må starte senest kl. 15 hos oss på grunn av krav til observasjon etter vaksinen. Ring gjerne på forhånd hvis dere kommer flere samtidig fra en familie/gruppe. Vi har internasjonalt gulfebersertifikat.

bottom of page