top of page
  • Telegrafen

Koronatelefon 32 86 68 00

Spørsmål om Koronavirus? Kongsberg kommunes informasjonstelefon er bemannet med sykepleiere. Ring 32 86 68 00.

Opmerkingen


bottom of page