top of page

Praktisk Info

PARKERING OG TILGJENGELIGHET

 

Vi har noen parkeringsplasser i bakgården. Det oppfordres til at de som er lettest til bens og kan bruke noen minutter ekstra ser om det er mulig å parkere i en av byens gater. Tre av parkeringsplassene er forbeholdt bevegelseshemmede etter egen vurdering og er markert med et skilt som viser en person med stokk. 

Det er tilgang til heis fra parkeringsplassen og lokalene er tilpasset bevegelseshemmede.

bottom of page